Kontakt

Kontakt

dataWIPE.pl

EVK Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 9, Biestrzynnik
46-043 Dylaki
NIP: 754-19-65-669
REGON: 531121422

Sąd Rejonowy w Opolu - KRS 196030
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Tel./Fax: 0 77 465 21 78
0 77 465 27 78

Mobile:0 663 995 955

E-mail:info@datawipe.pl

Web: http://www.dataWIPE.pl
http://www.evk.pl
http://sklep.evk.pl